Pojasevi za namještaj

  • Types of sanding belt suitable for furniture polishing and grinding

    Vrste brusnih traka pogodne za poliranje i brušenje namještaja

    U procesu proizvodnje proizvoda za namještaj, drvo je potrebno brusiti i polirati, a za odabir su pogodne brusne trake od smeđeg taljenog glinice i brusne trake od silicijum karbida.

    Abrazivi sa smeđim topljenim aluminijem i abrazivi od silicijum-karbida na površini brusne trake koriste proces slabo zasađenog peska, a koriste podlogu od tkanine i papirnu podlogu u skladu sa specifičnim karakteristikama drveta (gustina, vlažnost, zauljenost i lomljivost).